BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALE MADENCİLİK

Bilgi Güvenliği Politikası

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı risk değerlendirmesi yaparak kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak
  • Tüm sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gereksinimlerini karşılamak
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde elektronik, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm bilgi ve bilgi varlıkları için bilgi güvenliğinin üç temel öğesinin gereklerini yerine getirmek
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi
  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak
  • Bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak ve en üst düzeyde tutmak
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi performansını periyodik olarak değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak